Бэйдахэ

 

Тур в Байдахэ 15 дней / 14 ночей

Владивосток – Хуньчунь –– Бэйдайхэ– Хуньчунь- Владивосток
от $ 283 +2% +4200 руб

Тур в Байдахэ 10 дней / 9 ночей

Владивосток – Хуньчунь – Бэйдайхэ – Хуньчунь - Владивосток
от $ 247 +2% + 3500 руб

Тур в Байдахэ 8 дней / 7 ночей

Владивосток – Хуньчунь – Бэйдайхэ – Хуньчунь - Владивосток
от $ 233 +2% +3500 руб.